[Siol] To v javnem pismu sporočajo vodilna domača podjetja s področja mobilnosti

Automatisch generierte Beiträge von Nachrichtenseiten. Keine eigenen Beiträge möglich.
Benutzeravatar

Thema-Ersteller
[News-Bot]
Nachrichtenautomat
Beiträge: 0
Registriert: 20. Mär 2017 13:23
Slowenischkenntnisse: Keine
Wohnort: Svet
Gender:
Mai 2021 04 08:36

[Siol] To v javnem pismu sporočajo vodilna domača podjetja s področja mobilnosti

Ungelesener Beitrag von [News-Bot]


Bild
Predstavniki vodilnih domačih podjetij s področja mobilnosti so v javnem pismu pred obravnavo zakona o prevozih v cestnem prometu v Državnem zboru RS izrazili podporo prehodu na digitalno mobilnosti v Sloveniji.   

Source: https://siol.net/novice/slovenija/v-jav ... iji-551390