[RTV SLO] V srednjih šolah se začenja splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja

Automatisch generierte Beiträge von Nachrichtenseiten. Keine eigenen Beiträge möglich.
Benutzeravatar

Thema-Ersteller
[News-Bot]
Nachrichtenautomat
Beiträge: 0
Registriert: 20. Mär 2017 13:23
Slowenischkenntnisse: Keine
Wohnort: Svet
Gender:
Mai 2021 04 07:28

[RTV SLO] V srednjih šolah se začenja splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja

Ungelesener Beitrag von [News-Bot]

S pisanjem eseja iz maternega jezika se v srednjih šolah začenja spomladanski rok splošne mature. Na osnovnih šolah pa se s preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih začenja nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Source: https://www.rtvslo.si/slovenija/v-sredn ... nja/578877